slogan
Meetapparatuur / Ultrasoon
Bij deze meettechniek wordt op diverse punten van de leiding de aanwezige geluidswaarde gemeten en met elkaar vergeleken. De meting vindt plaats direct op de spindel van de afsluiter / brandkraan of aan de oppervlakte (op het straatwerk of in de grond boven de leiding). Met deze techniek is het mogelijk om veel meetpunten en grotere afstanden in relatief korte tijd door te meten. Een lek produceert een minuscuul geluid dat door het gehoor niet waargenomen kan worden. Dit geluid wordt met een ultrasoon versterkt. Waar het geluid het hevigst is, bevindt zich het lek.

Toepassingen:
Opsporen van gaslekken
Opsporen van Waterlekken

1

23

© 2012 Aquahunt