slogan
Meetapparatuur / Rookgenerator
Scheuren of breuken in afvoerleidingen, rioleringen, septische tanks, … zijn zonder graaf- en breekwerk te lokaliseren met behulp van onze rookgenerator.

Op het warmte-element van het toestel wordt er rookvloeistof aangebracht. Hierdoor verdampt de vloeistof en ontstaat er rook. De ventilator blaast de rook in de leiding, waardoor er overdruk ontstaat. De rook is goed zichtbaar en komt door de allerkleinste openingen en kieren naar boven.

Toepassingen:
Voor het éénvoudig opsporen van lekkende afvoerbuizen
Zeer geschikt voor het testen van schoorstenen, daken, …

12

34

© 2007 Aquahunt