slogan
Meetapparatuur / Lekgasdetectie
Bij de lekgas- of traceergas-detectie wordt de leiding onder druk gebracht met een niet gevaarlijke en niet brandbaar lekgas. Vervolgens wordt de hele leiding met een detector gecontroleerd op eventuele lekkages. Dit werkt ook door beton en asfalt heen.

1 2

© 2012 Aquahunt