slogan
Meetapparatuur / Materiaalvochtmeter
Een actieve elektrode is een diëlektrische vochtigheidssensor, bedoeld om vochtplekken en vochtverdeling in bouwmaterialen vast te stellen. De meting berust op het meetprincipe van capacitieve elektrische velden. Het meetveld wordt opgebouwd tussen de actieve pinnen of via radiografische stralen. De verandering van het elektrische veld door de vochtigheid in het materiaal wordt bepaald met het meetinstrument en op het display afgelezen.

1 2

© 2012 Aquahunt